In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar: Van Bentum Holding B.V.; Internationaal Transportbedrijf H.J. van Bentum B.V.; H.J. Van Bentum Trailer Service B.V., Van Bentum Wagenpark B.V.  Onder gebruik(en) wordt verstaan: alle denkbare handelingen door de gebruiker, zijnde de bezoeker van de website. Met inhoud wordt bedoeld alle in de website aanwezige informatie.

De inhoud van deze website is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Alle informatie die wordt gegeven kan worden gebruikt door de bezoeker, met inachtneming dat de eigenaar niet aansprakelijk is voor verlies, aansprakelijkheid of extra kosten door wat voor oorzaak dan ook, zowel geheel als gedeeltelijk, die kunnen ontstaan bij het gebruik, direct of indirect.

De eigenaar houdt zich het recht voor tussentijdse veranderingen en aanpassingen door te voeren zonder kennisgeving vooraf. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Vraag direct een offerte aan Aanvragen »

Gecertificeerd transportbedrijf

Als gecertificeerd transporteur voldoen we aan de hoogste eisen op het gebied van zorg voor kwaliteit, gezondheid, beveiliging, veiligheid, reiniging en milieu. Lees meer »

OCS websiteiso14001 certificaat mgmp certificaat matcn-certificaat-m.pngsqas certificaat m